De tidligere gratisutmerkelsene selges nå til selvkostpriser.
Porto og ekspedisjonsgebyr kommer i tillegg.